Kačeří historie - jak to začalo

Od atletického oválu k vodě - Potápka Škrovád

Historie sdružení sahá daleko do historie, až do poloviny 60-tých let, kdy atletický oddíl Evžena Rošického ve Slatiňanech obdržel od ODPM (Okresní dům pionýrů a mládeže) první lodě a postupně začal vznikat oddíl Potápka, nejprve se sídlem v Kunčím v pronajaté stodole, po roce 1985 byla vybudována loděnice v bývalém pískovcovém lomu ve Škrovádě. Po nejrůznějších převodech majetků (v roce 1989 majetek převeden z ODPM pod nemocnici Chrudim) a neshodách mezi majitelem, staršími vedoucími a mladšími vedoucími byla oddílu v létě 1991 znemožněna činnost ve Škrovádě. Akce oddílu však pokračovaly dále, nejprve akce turistické - pěší i běžky, postupně i akce na vodě s půjčenými loděmi od oddílu z Medlešic nebo od KVT Pardubice.

Skauti Kačeři

V té době totiž začínal oddíl v Medlešicích rozšiřovat svoji činnost, nejprve jako skautský oddíl, posléze pod DDM Chrudim. Vedení Potápky a částí členstva postupně navazuje kontakty s tímto oddílem aby se na jaře 1993 oba oddíly sloučily. V té době to byla neformální skupina, po upozorněních od Okresního úřadu na možnosti dotování činnosti tato skupina získává v září 1994 právní subjektivitu pod názvem Vodácké sdružení Kačeři Chrudim.

Vodácké sdružení Kačeři, od 2016 Vodácký spolek Kačeři

V letech 1993 až 1997 se činnost oddílu odehrávala v prostorách firmy Normal Medlešice, kde jsme díky pochopení majitelů měli vybudován přístřešek pro lodě, časem jsme měli místnost, kterou jsme si vybavili jako klubovnu. Díky stárnutí členstva a odchodům na střední a vysoké školy začala činnost ochabovat. Vedla k tomu i skutečnost, že v Medlešicích nebyla poblíž vhodná voda a schůzky nebyly atraktivní. Po uvědomění si této situace se většina aktivit začala směřovat na získání vhodného objektu poblíž Chrudimi a především u řeky. Většina žádostí byla neúspěšná, teprve až v samém závěru roku 1997 se nám podařilo domluvit pronájem prostor v hospodářské části mlýna Janderov, kde jsme si vybudovali alespoň stojany na lodě a brankovou trať na náhonu k mlýnu. Na větší úpravy nebyl čas, neboť už v říjnu 1998 jsme dostali výpověď. A tak hledání probíhalo dál.

Díky pochopení pana starosty a celé městské rady se nám v květnu 1999 podařilo získat objekt bývalé knihovny. Umístění loděnice přímo u řeky nad jezem, hned vedle velkého sídliště U Stadionu dalo možnost nabídnout dětem nejen z tohoto sídliště prožití času. Tato bývalá knihovna nám poskytla zázemí na dlouhých 19 let, než na jaře 2018 podlehla připravované revitalizaci sídliště.

I nyní nám vyšlo vedení města vstříc a tak jsme se stěhovali prakticky jen přes silnici do objektu bývalé kotelny.

Snad tu historii někdy dopíšeme .....